Sunday Gospel "Proclamation of John The Baptist" December 4, 2011

%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0ASunday+Gospel+%22Proclamation+of+John+The+Baptist%22+December+4%2C+2011%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Ftelebisyonmoto.blogspot.com%2F2011%2F08%2Fabs-cbn-sunday-mass-healing-eucharist_28.html%22+target%3D%22_blank%22%3EWatch+Sunday+Mass+Replays%3C%2Fa%3E%3Cbr+%2F%3E%0D%0A%3Cbr+%2F%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-JqJm1C0mX6k%2FTtpgza2_YMI%2FAAAAAAAADX0%2FNijflmUptL0%2Fs1600%2Fmark%2B1%2B1%2.bmp%22+imageanchor%3D%221%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22220%22+src%3D%22http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-JqJm1C0mX6k%2FTtpgza2_YMI%2FAAAAAAAADX0%2FNijflmUptL0%2Fs320%2Fmark%2B1%2B1-2.bmp%22+width%3D%22320%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cbr+%2F%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Arial%2C+Helvetica%2C+sans-serif%3B%22%3E%3Cbig%3E%3Cstrong%3E%3Cbig%3EMark%26nbsp%3B1%3A%3C%2Fbig%3E%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B1+-+8%3C%2Fbig%3E%3C%2Fspan%3E%3Cbr+%2F%3E%0D%0A%3Chr+width%3D%22450%22+%2F%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Arial%2C+Helvetica%2C+sans-serif%3B%22%3E1%3C%2Fspan%3E%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Arial%2C+Helvetica%2C+sans-serif%3B%22%3EThe+beginning+of+the+gospel+of+Jesus+Christ%2C+the+Son+of+God.%3C%2Fspan%3E%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Arial%2C+Helvetica%2C+sans-serif%3B%22%3E2%3C%2Fspan%3E%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Arial%2C+Helvetica%2C+sans-serif%3B%22%3EAs+it+is+written+in+Isaiah+the+prophet%2C+%22Behold%2C+I+send+my+messenger+before+thy+face%2C+w%60o+shall+prepare+thy+way%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Arial%2C+Helvetica%2C+sans-serif%3B%22%3E3%3C%2Fspan%3E%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Arial%2C+Helvetica%2C+sans-serif%3B%22%3Ethe+voice+of+one+crying+in+the+wilderness%3A+Prepare+the+way+of+the+Lord%2C+make+his+paths+straight+--+%22%3C%2Fspan%3E%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Arial%2C+Helvetica%2C+sans-serif%3B%22%3E4%3C%2Fspan%3E%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Arial%2C+Helvetica%2C+sans-serif%3B%22%3EJohn+the+baptizer+appeared+in+the+wilderness%2C+preaching+a+baptism+of+repentance+for+the+forgiveness+of+sins.%3C%2Fspan%3E%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Arial%2C+Helvetica%2C+sans-serif%3B%22%3E5%3C%2Fspan%3E%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Arial%2C+Helvetica%2C+sans-serif%3B%22%3EAnd+there+went+out+to+him+all+the+country+of+Judea%2C+and+all+the+people+of+Jerusalem%3B+and+they+were+baptized+by+him+in+the+river+Jordan%2C+confessing+their+sins.%3C%2Fspan%3E%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Arial%2C+Helvetica%2C+sans-serif%3B%22%3E6%3C%2Fspan%3E%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Arial%2C+Helvetica%2C+sans-serif%3B%22%3ENow+John+was+clothed+with+camel%27s+hair%2C+and+had+a+leather+girdle+around+his+waist%2C+and+ate+locusts+and+wild+honey.%3C%2Fspan%3E%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Arial%2C+Helvetica%2C+sans-serif%3B%22%3E7%3C%2Fspan%3E%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Arial%2C+Helvetica%2C+sans-serif%3B%22%3EAnd+he+preached%2C+saying%2C+%22After+me+comes+he+who+is+mightier+than+I%2C+the+thong+of+whose+sandals+I+am+not+worthy+to+stoop+down+and+untie.%3C%2Fspan%3E%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Arial%2C+Helvetica%2C+sans-serif%3B%22%3E8%3C%2Fspan%3E%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Arial%2C+Helvetica%2C+sans-serif%3B%22%3EI+have+baptized+you+with+water%3B+but+he+will+baptize+you+with+the+Holy+Spirit.%22%3C%2Fspan%3E%3Cbr+%2F%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Arial%2C+Helvetica%2C+sans-serif%3B%22%3E%3Cbr+%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3Cbr+%2F%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-rNTXsKv7_Qo%2FTtpi2TlyN3I%2FAAAAAAAADX8%2FVYO5ymt-iS0%2Fs1600%2Fline%2B01.bmp%22+imageanchor%3D%221%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%2220%22+src%3D%22http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-rNTXsKv7_Qo%2FTtpi2TlyN3I%2FAAAAAAAADX8%2FVYO5ymt-iS0%2Fs400%2Fline%2B01.bmp%22+width%3D%22400%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Arial%2C+Helvetica%2C+sans-serif%3B%22%3E%3Cbr+%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3Cbr+%2F%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Arial%2C+Helvetica%2C+sans-serif%3B%22%3EAng+Pangangaral+ni+Juan+na+Tagapagbautismo%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Arial%2C+Helvetica%2C+sans-serif%3B%22%3EEbang+Helyo+Markos+1%3A1-8%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Arial%2C+Helvetica%2C+sans-serif%3B%22%3E%3Cbr+%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3Cbr+%2F%3E%0D%0A%3Cdiv%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Arial%2C+Helvetica%2C+sans-serif%3B%22%3E1+Ito+ang+Magandang+Balita+tungkol+kay+Jesu-Cristo%2C+ang+Anak+ng+Diyos.+a+2+Nagsimula+ito+noong+matupad+ang+isinulat+ni+propeta+Isaias%2C%0D%0A%0D%0A++Marcos+1%3A6-7+-+Hinabing+balahibo+ng+kamelyo+ang+damit+ni+Juan%2C+at+balat+naman+ng+hayop+ang+kanyang+sinturon.+Ang+kanya+namang+pagkain+ay+balang+at+pulot-pukyutan.+Ito+ang+ipinapahayag+niya+sa+mga+tao%2C+%22Ang+darating+na+kasunod+ko+ay+higit+na+makapangqarihan+kaysa+sa+akin.+Ni+hindi+ako+karapat-dapat+yumukod+at+magkalas+man+lamang+ng+tali+ng+kanyang+sandalyas.%0D%0A%22Narito+ang+sugo+ko+na+aking+ipadadalang+mauuna+sa+iyo%3B%0D%0Aihahanda+niya+ang+iyong+daraanan.%0D%0A%0D%0A3+Ito+ang+pahayag+ng+isang+taong+sumisigaw+sa+ilang%3A%0D%0A%27Ihanda+ninyo+ang+daraanan+ng+Panginoon%2C%0D%0Agumawa+kayo+ng+mga+tuwid+na+landas+na+kanyang+lalakaran%21%27%22%0D%0A%0D%0A+++++++++++++++4+At+dumating+nga+sa+ilang+si+Juan%2C+na+nagbabautismo+at+nangangaral.+b+Sinabi+niya+sa+mga+tao%2C+%22Pagsisihan+ninyo%27t+talikuran+ang+inyong+mga+kasalanan+at+pabautismo+kayo%2C+upang+kayo%27y+patawarin+ng+Diyos.%22+5+Halos+lahat+ng+taga-Judea+at+taga-Jerusalem+ay+pumunta+kay+Juan.+Ipinahayag+nila+ang+kanilang+mga+kasalanan+at+sila%27y+binautismuhan+niya+sa+Ilog+Jordan.%0D%0A%0D%0A+++++++++++++++6+Hinabing+balahibo+ng+kamelyo+ang+damit+ni+Juan%2C+at+balat+naman+ng+hayop+ang+kanyang+sinturon.+Ang+kanya+namang+pagkain+ay+balang+at+pulot-pukyutan.+7+Ito+ang+ipinapahayag+niya+sa+mga+tao%2C+%22Ang+darating+na+kasunod+ko+ay+higit+na+makapangyarihan+kaysa+sa+akin.+Ni+hindi+ako+karapat-dapat+yumukod+at+magkalas+man+lamang+ng+tali+ng+kanyang+sandalyas.+c+8+Binautismuhan+ko+kayo+sa+tubig%2C+ngunit+babautismuhan+niya+kayo+sa+Espiritu+Santo.%22%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cbr+%2F%3E%0D%0A%3Cbr+%2F%3E%0D%0A%3Ca+class%3D%22a2a_dd%22+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.addtoany.com%2Fshare_save%22%3E%3Cimg+alt%3D%22Share%2FBookmark%22+border%3D%220%22+height%3D%2216%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fstatic.addtoany.com%2Fbuttons%2Fshare_save_171_16.png%22+width%3D%22171%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3Cscript+src%3D%22http%3A%2F%2Fstatic.addtoany.com%2Fmenu%2Fpage.js%22+type%3D%22text%2Fjavascript%22%3E%0D%0A%3C%2Fscrapt%3E%3Cbr+%2F%3E%0D%0A%3Cbr+%2F%3E%0D%0A%3Cbr+%2F%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Flifemoto.blogspot.com%2F%22%3E%3Cimg+src%3D%22http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F_2ndDNca9Hvo%2FSzux7YBVRrI%2FAAAAAAAABgM%2FitzYDKjSS88%2Fs320%2Flifesignature-1.gif%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%3C%2Fscript%3E

No comments:

Followers

Follow lifemoto on Twitter Sulit.com.ph - Buy and Sell Philippines (Advertise Online For Free) Entredropper Drop2Top: Original design by Talk2myCPA
Original design by Talk2myCPA
Personal - Top Blogs Philippines Add to Technorati Favorites Pinoy-Blogs.com Page Rank home Blogs - Blog Catalog Blog Directory TatakExpat.com: News, info, Guides, Mga patnubay para sa mga overseas Filipinos

wibiya widget

 
Home | Motto | Blog Links | Live TV| About Us | Phil News

Copyright © 2009 Life Moto |Designed by Templatemo |Converted to blogger by BloggerThemes.Net | This template is brought to you by : allblogtools.com | Blogger Templates