Sunday Gospel August 14 "The Faith of the Canaanite Woman" Matthew 21: 15-28

Sunday Gospel August 14 "The Faith of the Canaanite Woman"  Matthew 21: 15-28
Today's Gospel  Matthew 21: 15-28
 "The Faith of the Canaanite Woman"


21Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. 22A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, “Lord, Son of David, have mercy on me! My daughter is suffering terribly from demon-possession.” 23Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, “Send her away, for she keeps crying out after us.” 24He answered, “I was sent only to the lost sheep of Israel.” 25The woman came and knelt before him. “Lord, help me!” she said. 26He replied, “It is not right to take the children’s bread and toss it to their dogs.” 27“Yes, Lord,” she said, “but even the dogs eat the crumbs that fall from their masters’ table.” 28Then Jesus answered, “Woman, you have great faith! Your request is granted.” And her daughter was healed from that very hour.
source


Ebanghelyo Ni Mateo 15: 21-28


Ang Pananalig ng Isang Cananea 


 21 Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. 22 Isang Cananea na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, "Panginoon, Anak ni David, maawa po kayo sa akin! Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito." 23 Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, "Paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod nang sunod sa atin." 24 Sumagot si Jesus, "Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo." 25 Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagmakaawa, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." 26 Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso." 27 "Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang panginoon," tugon ng babae. 28 At sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananampalataya! Mangyayari ang hinihiling mo." At noon di'y gumaling ang kanyang anak.
  soucreIsang Mapagpalang Linggo sa Lahat!


Share/Bookmark
No comments:

Followers

Follow lifemoto on Twitter Sulit.com.ph - Buy and Sell Philippines (Advertise Online For Free) Entredropper Drop2Top: Original design by Talk2myCPA
Original design by Talk2myCPA
Personal - Top Blogs Philippines Add to Technorati Favorites Pinoy-Blogs.com Page Rank home Blogs - Blog Catalog Blog Directory TatakExpat.com: News, info, Guides, Mga patnubay para sa mga overseas Filipinos

wibiya widget

 
Home | Motto | Blog Links | Live TV| About Us | Phil News

Copyright © 2009 Life Moto |Designed by Templatemo |Converted to blogger by BloggerThemes.Net | This template is brought to you by : allblogtools.com | Blogger Templates