Sunday Gospel "Jesus Cleanses a Leper" February 12, 2012

Sunday Gospel "Jesus Cleanses a Leper" February 12, 2012


Gospel Mark 1:40-45 Jesus Cleanses a Leper

40 A leper came to him begging him, and kneeling he said to him, ‘If you choose, you can make me clean.’ 41Moved with pity, Jesus stretched out his hand and touched him, and said to him, ‘I do choose. Be made clean!’ 42Immediately the leprosy left him, and he was made clean. 43After sternly warning him he sent him away at once, 44saying to him, ‘See that you say nothing to anyone; but go, show yourself to the priest, and offer for your cleansing what Moses commanded, as a testimony to them.’ 45But he went out and began to proclaim it freely, and to spread the word, so that Jesus could no longer go into a town openly, but stayed out in the country; and people came to him from every quarter. Ebanghelyo Marcos 1:40-45
Pinagaling ni Jesus ang Isang Ketongin

40 Isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus, lumuhod ito at nagmakaawa, "Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis."
41 Nahabag si Jesus sa ketongin kaya't hinawakan niya ito at sinabi, "Oo, nais ko! Gumaling ka!" 42 Noon di'y nawala ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. 43 Matapos mapagbilinan, agad siyang pinaalis ni Jesus 44 at pinagsabihan ng ganito: "Huwag mong sasabihin ito kaninuman. Sa halip ay magpunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog para sa Diyos ayon sa iniutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling at malinis na."
45 Ngunit pagkaalis ng lalaki ay kanyang ipinamalita ang nangyari sa kanya. Dahil dito, hindi na nakapasok pa ng bayan si Jesus. Nanatili na lamang siya sa labas ng bayan subalit pinupuntahan pa rin siya ng mga tao mula sa iba't ibang dako.Share/Bookmark


No comments:

Followers

Follow lifemoto on Twitter Sulit.com.ph - Buy and Sell Philippines (Advertise Online For Free) Entredropper Drop2Top: Original design by Talk2myCPA
Original design by Talk2myCPA
Personal - Top Blogs Philippines Add to Technorati Favorites Pinoy-Blogs.com Page Rank home Blogs - Blog Catalog Blog Directory TatakExpat.com: News, info, Guides, Mga patnubay para sa mga overseas Filipinos

wibiya widget

 
Home | Motto | Blog Links | Live TV| About Us | Phil News

Copyright © 2009 Life Moto |Designed by Templatemo |Converted to blogger by BloggerThemes.Net | This template is brought to you by : allblogtools.com | Blogger Templates