Sunday Gospel July 31 - Feeding the Five Thousand Matthew 14: 13-21

Sunday Gospel July 31 -  Feeding the Five Thousand Matthew 14: 13-21


Feeding the Five Thousand 
Matthew 14: 13-21
English Version

13 Now when Jesus heard this, he withdrew from there in a boat to a deserted place by himself. But when the crowds heard it, they followed him on foot from the towns. 14When he went ashore, he saw a great crowd; and he had compassion for them and cured their sick. 15When it was evening, the disciples came to him and said, ‘This is a deserted place, and the hour is now late; send the crowds away so that they may go into the villages and buy food for themselves.’ 16Jesus said to them, ‘They need not go away; you give them something to eat.’ 17They replied, ‘We have nothing here but five loaves and two fish.’ 18And he said, ‘Bring them here to me.’ 19Then he ordered the crowds to sit down on the grass. Taking the five loaves and the two fish, he looked up to heaven, and blessed and broke the loaves, and gave them to the disciples, and the disciples gave them to the crowds. 20And all ate and were filled; and they took up what was left over of the broken pieces, twelve baskets full. 21And those who ate were about five thousand men, besides women and children. source

Tagalog Version
Ang Mahimalang Pagpapakain sa Limanlibo 
Mateo 14:13
13 Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kani-kanilang bayan at sinundan si Jesus. 14 Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila kaya't pinagaling niya ang mga maysakit na dala nila. 15 Nang dapit-hapon na'y lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Malapit na pong lumubog ang araw at ilang ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain." 16 "Hindi na sila kailangang umalis. Kayo ang magpakain sa kanila," sabi ni Jesus. 17 Sumagot sila, "Wala po tayong pagkain kundi limang tinapay lamang at dalawang isda." 18 "Dalhin ninyo rito," sabi niya. 19 Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang limang tinapay at dalawang isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. 20 Nakakain at nabusog ang lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng labindalawang kaing ng tinapay. 21 May limanlibong lalaki ang nakakain, bukod pa sa mga babae at mga bata.
source
Have A Blessed Sunday!

Share/Bookmark


No comments:

Followers

Follow lifemoto on Twitter Sulit.com.ph - Buy and Sell Philippines (Advertise Online For Free) Entredropper Drop2Top: Original design by Talk2myCPA
Original design by Talk2myCPA
Personal - Top Blogs Philippines Add to Technorati Favorites Pinoy-Blogs.com Page Rank home Blogs - Blog Catalog Blog Directory TatakExpat.com: News, info, Guides, Mga patnubay para sa mga overseas Filipinos

wibiya widget

 
Home | Motto | Blog Links | Live TV| About Us | Phil News

Copyright © 2009 Life Moto |Designed by Templatemo |Converted to blogger by BloggerThemes.Net | This template is brought to you by : allblogtools.com | Blogger Templates